Tulum Peyniri

Tulum Peynirinin Faydaları

Erzurum, Erzincan illeri ve çevresinden alınan 26 adet Erzincan Tulum peyniri
örneğiyle yapılan bir takım fiziksel, kimyasal ve duyusal analizler sonucu saptanan
ortalama değerler; kuru madde oranı % 53.21, su oranı % 46.79, yağ oranı % 28.20,
yağsız kuru madde oranı % 25.01, protein oranı % 18.51, kül oranı % 4.73, tuz oranı
% 3.44, saf kül oranı % 1.30, kuru maddede tuz oranı % 6.56, kuru maddede yağ oranı
% 52.77 ve asitlik oranı % 1.834 olarak elde edilmiştir.

Bu sonuçlara göre Erzincan tulum peyniri kuru madde oranı yüksek ve bu nedenle beslenme değeri de yüksek bir
peynir çeşidimizdir.

Kaynak:
Mehmet Akif KARAGÖL https://goo.gl/8gp9jS